Tóth Noémi – Bob Herceg Sólyom – Bábolna – CNC* – 2013