Martin Ladron Ane – Kronprinz – EUROPEAN CHAMPIONSHIPS FOR PONIES 2017 KAPOSVÁR