Márkus Klaudia – Clandestino – A0 – Bábolna 2016.10.8.