Fenyvesi Zsófia – Colorino – A0 – Bábolna 2018. október 12-14.